Kinderopvang en peuterspeelzaal

Klachtenprocedure

Freekids maakt zich sterk om voor jouw kind een prettige en veilige plek te zijn, waar hij of zij met veel plezier naar toe gaat. Wij vinden het fijn om feedback te krijgen; zowel positief, als opbouwend. Dit kan de opvang alleen maar ten goede komen.

Het kan gebeuren dat je andere verwachtingen hebt dan wij kunnen waarmaken. Mocht de tegenstelling tussen verwachtingen en ervaringen tot een klacht leiden, dan hecht Freekids er waarde aan deze professioneel op te lossen.

Heb je een klacht, dan kun je deze het beste eerst bespreken met de pedagogisch medewerkers of de verantwoordelijke persoon op de locatie. Tevens kun je je richten tot het hoofdkantoor:

Telefoon: 075-6409223
E-mail:
info@freekids.nl

Mocht de klacht onverhoopt niet naar wens behandeld worden, dan kun je via bovenstaande contactgegevens de klacht neerleggen bij de klachtencoördinator of de klachtencommissie van Freekids.

Freekids is geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen welke klachten onafhankelijk en onpartijdig behandeld. Wanneer je met Freekids niet naar tevredenheid tot een oplossing kan komen, dan kan je je richten tot deze Geschillencommissie.

Onze klachtenprocedure vind je hieronder. Net als ons klachtenverslag van 2022.

Klachtenprocedure
Klachtenverslag 2022