Klachtenprocedure

Freekids maakt zich sterk om voor uw kind een prettige en veilige plek te zijn, waar hij of zij met veel plezier naar toe gaat. Wij vinden het fijn om feedback te krijgen; zowel positief, als opbouwend. Dit kan de opvang alleen maar ten goede komen.

Het kan gebeuren dat u andere verwachtingen heeft dan wij kunnen waarmaken. Mocht de tegenstelling tussen verwachtingen en ervaringen tot een klacht leiden, dan hecht Freekids er waarde aan deze professioneel op te lossen.

Heeft u een klacht, dan kunt u deze het beste eerst bespreken met de pedagogisch medewerkers of de verantwoordelijke persoon op de locatie. Tevens kunt u zich richten tot het hoofdkantoor:

Telefoon: 075-6409223
E-mail:
info@freekids.nl

Mocht de klacht onverhoopt niet naar wens behandeld worden, dan kunt u via bovenstaande contactgegevens de klacht neerleggen bij de klachtencoördinator of de klachtencommissie van Freekids.

Freekids is geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen welke klachten onafhankelijk en onpartijdig behandeld. Wanneer u met Freekids niet naar tevredenheid tot een oplossing kan komen, dan kan u zich richten tot deze Geschillencommissie.

Onze klachtenprocedure vindt u hieronder. Net als ons klachtenverslag van 2021.

Klachtenprocedure
Klachtenverslag 2021