Beleid

Op deze pagina leest u over het beleid binnen Freekids. In het kort: alles draait bij Freekids om de ontwikkeling van het kind. Een team van deskundige medewerkers staat daarvoor klaar voor het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s).

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is opgesteld per locatie.

Meer info

Privacybeleid

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen.

Meer info

Klachtenprocedure

Wij vinden het fijn om feedback te krijgen; zowel positief, als opbouwend.

Meer info

1.5-meter beleid

Freekids werkt met een gezondheids- en veiligheidsbeleid om risico’s op gezondheid en veiligheid te verkleinen.

Meer info

Onze werkwijze

Aan de werkwijze van Freekids ligt pedagogisch beleid of opvoedkundig beleid ten grondslag.

Meer info