Tarieven

U vindt hier de tarieven geldend voor kinderopvang, peuterspelen en BSO.

Tarief Kinderopvang

Uurtarief Kinderopvang 2021: € 8,69

1 dag kinderopvang: 49,83 uur / € 433,05
2 dagen kinderopvang: 99,67 uur / € 866,10
3 dagen kinderopvang 149,49 uur / € 1299,16
4 dagen kinderopvang 199,32 uur / € 1732,21
5 dagen kinderopvang 249,15 uur / € 2165,26

Een opvangdag duurt van 07:00 tot 18:30 uur.

Tarief Peuterspelen

Het tarief bij peuterspelen wordt opgesplitst in twee groepen:

Kinderopvangtoeslag

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u én uw eventuele toeslagpartner werkzaam zijn. Indien u geen toeslagpartner heeft (alleenstaande ouder), maar wel werkzaam bent, heeft u tevens recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het gezamenlijke toetsingsinkomen.
Het uurtarief voor Peuterspelen in 2021 bedraagt € 9,11.

Ouderbijdrage

Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag (één of geen van de beide ouders/verzorgers voldoet niet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven) kunt u voor het peuterspelen een beroep doen op de inkomensafhankelijke ouderbijdrage regeling van de Gemeente Zaanstad. Om uw ouderbijdrage te bepalen verstuurt u aan ons uw inkomensgegevens zodat wij uw toetsingsinkomen kunnen vaststellen. Onderstaande tabel geeft een indicatie van de ouderbijdrage op basis van uw toetsingsinkomen.

Tarief Buitenschoolse Opvang (BSO)

Uurtarief BSO 2021:

Pakket 1: € 7,87
Pakket 2: € 8,34
Incidentele opvang: € 9,31

Er worden verschillende opvang pakketten gehanteerd.

U kunt kiezen of u uw kind alleen in de schoolweken bij de buitenschoolse opvang brengt (pakket 2), zowel tijdens de schoolweken als tijdens de vakanties (pakket 1), of alleen tijdens de vakanties.

Voorschoolse opvang kan alleen worden afgenomen in combinatie met ten minste één dag naschoolse opvang. De openingstijden van een Freekids vestiging die binnen de school is gevestigd zijn gebaseerd op de sluitingstijd van de school. De openingstijden van een Freekids-vestiging die niet binnen een school is gevestigd, zijn gebaseerd op die van de vroegst uitgaande school waarvan deze vestiging kinderen opvangt. De dagprijs wordt gebaseerd op deze openingstijden tot 18.30 uur.

Deze manier van werken hangt samen met de regelgeving van de Belastingdienst ten aanzien van de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

Voorkeurslocatie

Wat u betaalt voor buitenschoolse opvang via Freekids hangt af van uw voorkeuren en van de Freekids-locatie. Voor verschillende opvang pakketten hanteren we verschillende tarieven. Daarnaast hangen onze prijzen per dag(deel) samen met de tijden van de scholen. Met andere woorden, een opvangmiddag op de ene Freekids-vestiging is wat voordeliger dan die op een andere vestiging doordat de scholen in Zaanstad verschillende roostertijden hanteren.

Aanmelden, wennen of opzeggen

Hoe werkt aanmelden, wennen of opzeggen?

Wanneer u kiest voor Freekids weet u zeker dat uw kind in goede handen is. Wellicht heeft u nog vragen betreft het aanmelden of het laten wennen van uw kind bij de kinder-, peuter of buitenschoolse opvang van Freekids. Daarom hebben wij de meest voorkomende vragen hierover kort voor u uitgelicht. Heeft u een andere vraag, wilt u graag meer weten over Freekids of wilt u een rondleiding op een van onze vestigingen? Neem dan vooral contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

Hoe lang van tevoren moet ik mijn kind aanmelden bij Freekids?

De wachtlijsten voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang groeien. Het is daarom ons advies om de inschrijving ver van tevoren te voldoen, zodat u verzekerd bent van een opvangplek. Tevens kunnen wij altijd in overleg nog een aantal wijzigingen voor u doorvoeren mocht dit nodig zijn.

Wanneer heb ik een intakegesprek?

Uiterlijk één maand voordat uw kind start bij Freekids, neemt de betreffende vestiging contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek informeert de leidinggevende/ pedagogisch medewerker u over de manier van werken op de vestiging en de huisregels van FreeKids. Uiteraard kunt u ook hier uw wensen en verwachtingen aangeven.

Hoe lang is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is 1 maand. Als u wilt opzeggen vóór de einddatum van contract, geldt in alle gevallen de opzegtermijn van 1 maand.

Kan mijn kind bij Freekids blijven nadat hij/zij 12 jaar is geworden?

Ja, dat kan, Freekids biedt opvang tot 13 jaar indien uw kind basisonderwijs volgt. Dit is alleen mogelijk indien dit binnen de groep te handhaven is en tot de dag voor de dertiende verjaardag van uw kind. Voor een tussentijdse opzegging, geldt een opzegtermijn van 1 maand, evenals een opzegging voor één of meerdere dagen.

Vakanties en studiedagen

Hoeveel bedraagt de opzegtermijn bij annulering?

Bij annulering van uw plaatsing geldt een opzegtermijn van 1 maand voor de eerste plaatsingsdag. Indien u niet op tijd annuleert worden de kosten voor opvang tot de dag dat uw overeenkomst stopt in rekening gebracht. Voor een tussentijdse opzegging, geldt een opzegtermijn van 1 maand, evenals een opzegging voor één of meerdere dagen.

Wanneer zijn de vakantiedagen?

Alle dagen die in de 11 erkende schoolvakanties vallen. Deze zijn terug te vinden op www.schoolvakanties-nederland.nl. Sommige scholen hebben meer vakantieweken in het jaar. Als ouder dient u hier zelf rekening mee te houden met eventuele extra facturen voor de dagen die afgenomen worden buiten de erkende vakantieweken om.

Wanneer zijn de studiedagen?

alle vrije dagen die buiten de 11 erkende schoolvakanties vallen of gedeelten van die dagen. Bijvoorbeeld: Goede Vrijdag, vrijdag na Hemelvaart, Derde Pinksterdag, studiedagen van de school van uw kind die vallen op de opvangdagen die u bij ons afneemt, etc. Op studiedagen die vallen op de opvangdagen die u bij ons afneemt, betaalt u alleen de aanvullende uren, dus van ’s morgens 08.00 uur tot het tijdstip waarop regulier de opvang start.

Maakt u gebruik van pakket 1 of 2 voor de buitenschoolse opvang, dan kunt u vooraf opvang op studiedagen reserveren via het ouderportaal.

Welk tarief wordt er in rekening gebracht als een studiedag op een reguliere opvangmiddag valt?

Studiedagen vallen niet onder de 11 weken maar ook niet onder de 41 weken. Om die reden zijn studiedagen niet meegerekend in de 41 weken waarover u bij Freekids een overeenkomst gesloten heeft. U zult dus een extra dag moeten afnemen als een studiedag op een reguliere opvangmiddag valt, dit geldt voor zowel pakket 1 als pakket 2.

Vervoer


Hoe meld ik mijn kind af van vervoer?

Moet ik mijn kind afmelden? En hoe zit dat als mijn kind ziek is of niet komt? Indien uw kind een dag niet naar de Freekids kinderopvang kan komen zijn we hiervan heel graag tijdig op de hoogte. Afmeldingen kunt u voor 11.00 uur doorgeven aan de Frontoffice van Freekids kinderopvang. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer: 075-6409223.

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet tijdig afmeld?

Wij gaan zorgvuldig om met de verantwoordelijkheid die u ons bij het vervoer van uw kind geeft. Op het moment dat uw kind niet is afgemeld ondernemen wij onmiddellijk actie om te achterhalen waar uw kind is en waarom het er niet is. In geval van vals alarm brengt dit onnodige onrust met zich mee. Zonder afmelding nemen wij uw kind altijd mee naar de opvang. Is uw kind ziek, gaat uw kind een dagje bij iemand anders spelen? Geef dit dan alstublieft altijd aan ons door op: 075-6409223.

Hoe is het vervoer bij Freekids geregeld?

Freekids zorgt ervoor dat de kinderen die bij ons worden opgevangen vanaf school worden opgehaald en veilig de buitenschoolse opvang bereiken. Op de Freekids-vestigingen die in scholen zijn gevestigd is uiteraard geen sprake van vervoer.

Wat zijn de Freekids auto's?

Een deel van het vervoer wordt verzorgd door de pedagogisch medewerkers van Freekids. Kinderen worden vervoerd in onze Freekids-auto’s. De pedagogisch medewerkers zijn bij het ophalen van de kinderen herkenbaar aan hun oranje Freekids-jack.

Kan mijn kind ook lopend opgehaald worden?

In sommige gevallen, indien de school op korte afstand van Freekids gevestigd is, worden kinderen lopend opgehaald. De pedagogisch medewerkers zijn bij het ophalen van de kinderen herkenbaar aan hun oranje Freekids-jack.

Hoe werkt de Freekids taxi?

Het andere deel van de kinderen wordt opgehaald door vervoersbedrijf Noot Personenvervoer. Bij het ophalen van de kinderen dragen de chauffeurs een herkenbare Freekids-badge en zij hebben een lijst met de voor- achternaam van de kinderen. De medewerkers van Noot personenvervoer beschikken over een geldige chauffeurspas. Hierdoor weet u dat uw kind door een erkend chauffeur wordt vervoerd.

De verdeling van de ritten over de verschillende vervoerders is gebaseerd op de groepsgrootte, de beschikbare voertuigen en de afstand van school tot Freekids.

Mijn kind gaat naar een andere basisschool, wat nu?

De opvang van uw kind wordt afgesproken op basis van de school die wordt opgegeven bij de inschrijving. Indien de school of locatie van een school wijzigt dient dit één maand voorafgaande aan de wijziging te worden doorgegeven aan de Frontoffice van Freekids. Het vervoer vanaf een andere school is alleen mogelijk indien de school past binnen het vervoersschema van Freekids. Indien het voor Freekids niet mogelijk is om uw kind vanaf de nieuw opgegeven school op te halen ligt de verantwoordelijkheid voor het vervoer van het kind naar de betreffende Freekids vestiging bij de ouders