Tarieven

U vindt hier de tarieven geldend voor kinderopvang, peuterspelen en BSO.

Tarieven 2023

Kinderopvang
Uurtarief 2023: € 9,76

Kinderopvang incidenteel
Uurtarief 2023: € 10,45

Buitenschoolse opvang Pakket 1
Uurtarief 2023: € 8,83

Buitenschoolse opvang Pakket 2
Uurtarief 2023: € 9,36

Buitenschoolse opvang incidenteel
Uurtarief 2023: € 10,45

Peuterspelen
Uurtarief 2023: € 9,93

Kinderopvang toeslag 2023
Kinderopvang maximumtarief: € 8,97
Buitenschoolse opvang maximumtarief: € 7,72

Toelichting tarief Peuterspelen

Het tarief bij peuterspelen wordt opgesplitst in twee groepen:

Kinderopvangtoeslag

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u én uw eventuele toeslagpartner werkzaam zijn. Indien u geen toeslagpartner heeft (alleenstaande ouder), maar wel werkzaam bent, heeft u tevens recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het gezamenlijke toetsingsinkomen.
Het uurtarief voor Peuterspelen in 2023 bedraagt € 9,93.

Ouderbijdrage

Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag (één of geen van de beide ouders/verzorgers voldoet niet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven) kunt u voor het peuterspelen een beroep doen op de inkomensafhankelijke ouderbijdrage regeling van de Gemeente Zaanstad. Om uw ouderbijdrage te bepalen verstuurt u aan ons uw inkomensgegevens zodat wij uw toetsingsinkomen kunnen vaststellen. Onderstaande tabel geeft een indicatie van de ouderbijdrage op basis van uw toetsingsinkomen.

Toelichting tarief Buitenschoolse Opvang (BSO)

Er worden verschillende opvang pakketten gehanteerd.

U kunt kiezen of u uw kind alleen in de schoolweken bij de buitenschoolse opvang brengt (pakket 2), zowel tijdens de schoolweken als tijdens de vakanties (pakket 1), of alleen tijdens de vakanties.

Voorschoolse opvang kan alleen worden afgenomen in combinatie met ten minste één dag naschoolse opvang. De openingstijden van een Freekids vestiging die binnen de school is gevestigd zijn gebaseerd op de sluitingstijd van de school.

Aanmelden, wennen of opzeggen

Hoe werkt aanmelden, wennen of opzeggen?

Wanneer u kiest voor Freekids weet u zeker dat uw kind in goede handen is. Wellicht heeft u nog vragen betreft het aanmelden of het laten wennen van uw kind bij de kinder-, peuter of buitenschoolse opvang van Freekids. Daarom hebben wij de meest voorkomende vragen hierover kort voor u uitgelicht. Heeft u een andere vraag, wilt u graag meer weten over Freekids of wilt u een rondleiding op een van onze vestigingen? Neem dan vooral contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

Hoe lang van tevoren moet ik mijn kind aanmelden bij Freekids?

De wachtlijsten voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang groeien. Het is daarom ons advies om de inschrijving ver van tevoren te voldoen, zodat u verzekerd bent van een opvangplek. Tevens kunnen wij altijd in overleg nog een aantal wijzigingen voor u doorvoeren mocht dit nodig zijn.

Wanneer heb ik een intakegesprek?

Uiterlijk één maand voordat uw kind start bij Freekids, neemt de betreffende vestiging contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek informeert de leidinggevende/ pedagogisch medewerker u over de manier van werken op de vestiging en de huisregels van FreeKids. Uiteraard kunt u ook hier uw wensen en verwachtingen aangeven.

Hoe lang is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is 1 maand. Als u wilt opzeggen vóór de einddatum van contract, geldt in alle gevallen de opzegtermijn van 1 maand.

Kan mijn kind bij Freekids blijven nadat hij/zij 12 jaar is geworden?

Ja, dat kan, Freekids biedt opvang tot 13 jaar indien uw kind basisonderwijs volgt. Dit is alleen mogelijk indien dit binnen de groep te handhaven is en tot de dag voor de dertiende verjaardag van uw kind. Voor een tussentijdse opzegging, geldt een opzegtermijn van 1 maand, evenals een opzegging voor één of meerdere dagen.

Vakanties en studiedagen

Hoeveel bedraagt de opzegtermijn bij annulering?

Bij annulering van uw plaatsing geldt een opzegtermijn van 1 maand voor de eerste plaatsingsdag. Indien u niet op tijd annuleert worden de kosten voor opvang tot de dag dat uw overeenkomst stopt in rekening gebracht. Voor een tussentijdse opzegging, geldt een opzegtermijn van 1 maand, evenals een opzegging voor één of meerdere dagen.

Wanneer zijn de vakantiedagen?

Alle dagen die in de 11 erkende schoolvakanties vallen. Deze zijn terug te vinden op www.schoolvakanties-nederland.nl. Sommige scholen hebben meer vakantieweken in het jaar. Als ouder dient u hier zelf rekening mee te houden met eventuele extra facturen voor de dagen die afgenomen worden buiten de erkende vakantieweken om.

Wanneer zijn de studiedagen?

alle vrije dagen die buiten de 11 erkende schoolvakanties vallen of gedeelten van die dagen. Bijvoorbeeld: Goede Vrijdag, vrijdag na Hemelvaart, Derde Pinksterdag, studiedagen van de school van uw kind die vallen op de opvangdagen die u bij ons afneemt, etc. Op studiedagen die vallen op de opvangdagen die u bij ons afneemt, betaalt u alleen de aanvullende uren, dus van ’s morgens 08.00 uur tot het tijdstip waarop regulier de opvang start.

Maakt u gebruik van pakket 1 of 2 voor de buitenschoolse opvang, dan kunt u vooraf opvang op studiedagen reserveren via het ouderportaal.

Welk tarief wordt er in rekening gebracht als een studiedag op een reguliere opvangmiddag valt?

Studiedagen vallen niet onder de 11 weken maar ook niet onder de 41 weken. Om die reden zijn studiedagen niet meegerekend in de 41 weken waarover u bij Freekids een overeenkomst gesloten heeft. U zult dus een extra dag moeten afnemen als een studiedag op een reguliere opvangmiddag valt, dit geldt voor zowel pakket 1 als pakket 2.

Vervoer


Hoe meld ik mijn kind af van vervoer?

Moet ik mijn kind afmelden? En hoe zit dat als mijn kind ziek is of niet komt? Indien uw kind een dag niet naar de Freekids kinderopvang kan komen zijn we hiervan heel graag tijdig op de hoogte. Afmeldingen kunt u voor 11.00 uur doorgeven aan de Frontoffice van Freekids kinderopvang. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer: 075-6409223.

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet tijdig afmeld?

Wij gaan zorgvuldig om met de verantwoordelijkheid die u ons bij het vervoer van uw kind geeft. Op het moment dat uw kind niet is afgemeld ondernemen wij onmiddellijk actie om te achterhalen waar uw kind is en waarom het er niet is. In geval van vals alarm brengt dit onnodige onrust met zich mee. Zonder afmelding nemen wij uw kind altijd mee naar de opvang. Is uw kind ziek, gaat uw kind een dagje bij iemand anders spelen? Geef dit dan alstublieft altijd aan ons door op: 075-6409223.

Hoe is het vervoer bij Freekids geregeld?

Freekids zorgt ervoor dat de kinderen die bij ons worden opgevangen vanaf school worden opgehaald en veilig de buitenschoolse opvang bereiken. Op de Freekids-vestigingen die in scholen zijn gevestigd is uiteraard geen sprake van vervoer.

Wat zijn de Freekids auto's?

Een deel van het vervoer wordt verzorgd door de pedagogisch medewerkers van Freekids. Kinderen worden vervoerd in onze Freekids-auto’s. De pedagogisch medewerkers zijn bij het ophalen van de kinderen herkenbaar aan hun oranje Freekids-jack.

Kan mijn kind ook lopend opgehaald worden?

In sommige gevallen, indien de school op korte afstand van Freekids gevestigd is, worden kinderen lopend opgehaald. De pedagogisch medewerkers zijn bij het ophalen van de kinderen herkenbaar aan hun oranje Freekids-jack.

Hoe werkt de Freekids taxi?

Het andere deel van de kinderen wordt opgehaald door vervoersbedrijf Noot Personenvervoer. Bij het ophalen van de kinderen dragen de chauffeurs een herkenbare Freekids-badge en zij hebben een lijst met de voor- achternaam van de kinderen. De medewerkers van Noot personenvervoer beschikken over een geldige chauffeurspas. Hierdoor weet u dat uw kind door een erkend chauffeur wordt vervoerd.

De verdeling van de ritten over de verschillende vervoerders is gebaseerd op de groepsgrootte, de beschikbare voertuigen en de afstand van school tot Freekids.

Mijn kind gaat naar een andere basisschool, wat nu?

De opvang van uw kind wordt afgesproken op basis van de school die wordt opgegeven bij de inschrijving. Indien de school of locatie van een school wijzigt dient dit één maand voorafgaande aan de wijziging te worden doorgegeven aan de Frontoffice van Freekids. Het vervoer vanaf een andere school is alleen mogelijk indien de school past binnen het vervoersschema van Freekids. Indien het voor Freekids niet mogelijk is om uw kind vanaf de nieuw opgegeven school op te halen ligt de verantwoordelijkheid voor het vervoer van het kind naar de betreffende Freekids vestiging bij de ouders

Rijroutes Freekids Assendelft XL

Rijroutes Freekids Outdoor

Rijroutes Freekids Zaandam XL

Specificaties van de BSO Bus

 • Maximale snelheid: 17,2 km/uur
 • Maximaal aantal kinderen: 10
 • Kantelbeveiliging
 • Regenkap

Om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer is er met het ontwerp van de voertuigen rekening gehouden met de volgende aspecten:

 • Standaard uitgevoerd met verlichting voor en achter, gevarenlicht, richtingaanwijzers en een claxon
 • Voorzien van een parkeerrem (handrem) om te voorkomen dat het voertuig wegrolt
 • Voorzien van een noodstopschakelaar om de stroomtoevoer naar de motor te onderbreken, waardoor het voertuig gecontroleerd afremt
 • Voorzien van twee onafhankelijk werkende remsystemen. Mechanische trommelremmen op de achteras en hydraulische schijfremmen op de vooras
 • Voorzien van ECE goedgekeurde heupgordels op de zittingen (Stint model BSO bus)
 • Voorzien van bestuurders detectie op het staplateau met als doel dat het voertuig niet kan rijden zonder bestuurder
 • Voorzien van een communicatiebox waarin o.a. de temperatuur, GPS locatie en acceleratie wordt geregistreerd
 • Toegestaan om te rijden op het fietspad
 • Stabiele wegligging door vier wielen
 • De bestuurder heeft een goed overzicht op de weg en op inzittenden of goederen