februari 25, 2015

Studie- en vakantiedagen

Wanneer is uw kind vrij en wanneer niet? Er zijn in Nederland een aantal vaste vakantiedagen, maar studiedagen verschillen per jaar. Hier leest u precies wanneer deze dagen staan gepland.

Vakantiedagen

alle dagen die in de 11 erkende schoolvakanties vallen. Deze zijn terug te vinden op www.schoolvakanties-nederland.nl. Sommige scholen hebben meer vakantieweken in het jaar. Als ouder dient u hier zelf rekening mee te houden met eventuele extra facturen voor de dagen die afgenomen worden buiten de erkende vakantieweken om.

Studiedagen

alle vrije dagen die buiten de 11 erkende schoolvakanties vallen of gedeeltes van die dagen. Bijvoorbeeld: Goede Vrijdag, vrijdag na Hemelvaart, Derde Pinksterdag, studiedagen van de school van uw kind die vallen op de opvangdagen die u bij ons afneemt, etc. Op studiedagen die vallen op de opvangdagen die u bij ons afneemt, betaalt u alleen de aanvullende uren, dus van ’s morgens 08.00 uur tot het tijdstip waarop regulier de opvang start.

Maakt u gebruik van pakket 1 of 2 voor de buitenschoolse opvang, dan kunt u vooraf opvang op studiedagen reserveren via het ouderportaal.

Welk tarief wordt er in rekening gebracht als een studiedag op een reguliere opvangmiddag valt?

Studiedagen vallen niet onder de 11 weken maar ook niet onder de 41 weken. Om die reden zijn studiedagen niet meegerekend in de 41 weken waarover u bij Freekids een overeenkomst gesloten heeft. U zult dus een extra dag moeten afnemen als een studiedag op een reguliere opvangmiddag valt, dit geldt voor zowel pakket 1 als pakket 2.

Heeft u verder nog vragen?

Wilt u meer informatie over vakantie- of studiedagen of heeft u nog vragen ? Wij zijn bereikbaar op het nummer 075-6409223 of u kunt mailen naar info@freekids.nl. Wij gaan graag met u in gesprek! Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van vakantie- of studiedagen? Volg ons dan ook op Facebook.