februari 25, 2015

Veel gestelde vragen

Hieronder beantwoorden wij de meest voorkomende vragen voor u. Zit uw vraag er niet tussen? Aarzelt u dan niet contact op te nemen met onze Frontoffice via 075-6409223 of info@freekids.nl

Wanneer kan ik kinderopvangtoeslag reguliere uren/vakantiedagenaanvragen bij belastingdienst? Moet ik vooraf een schatting maken en achteraf exacte uren opgeven?

Zodra het op de website van de Belastingdienst staat kunt u uitrekenen hoeveel u per maand terug ontvangt.  Zie link, hier kunt u heel makkelijk uitrekenen hoeveel u gaat ontvangen: http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/

Betaal ik inschrijfgeld bij FreeKids?

Nee, FreeKids rekent geen inschrijfgeld.

Wanneer worden de kosten voor FreeKids van mijn rekening afgeschreven?

Freekids Kinderopvang factureert de 15e van de maand vooraf aan de opvangmaand. Vervolgens incasseren wij rond de 25e van de maand.

Wordt een niet afgenomen dag vergoed?

Een niet afgenomen dag mag wel gecompenseerd worden binnen drie weken. Reguliere dagen mogen niet geruild worden met vakantiedagen en andersom.

Wat zit er bij de prijs inbegrepen?

Fruit, drinken en tussendoortjes zitten bij de prijs inbegrepen. Op marge- en vakantiedagen krijgt uw kind ‘s middags een broodmaaltijd.

Welk tarief wordt er in rekening gebracht als een marge- of studiedag op een reguliere opvangmiddag valt?

Het tarief dat past bij het pakket dat u bij ons afneemt. Let op: studie- en margedagen vallen niet onder de noemer ‘vakantiedagen’ en de opvang op deze dagen valt dus niet onder Pakket 1. Voor opvang op studie- en margedagen, zie onderstaande vraag en antwoorden.

Welke uren worden mij berekend als de school een studie- of margedag heeft?

Studie- of margedag valt op opvangdag
U treft de uren vanaf 08.00 uur tot het tijdstip waarop de BSO-middag normaliter zou beginnen op die dag aan op uw factuur.

Studie- of margedag valt niet op opvangdag
U treft de uren voor de gehele opvangdag van 08.00-18.30 uur aan op uw factuur.

Opvang op studie- en margedagen komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, ook als u geen opvangovereenkomst met Freekids heeft.
In overleg kan de opvang op een studie- of margedag ook om 07.00 uur starten, informeert u bij de vestiging naar de mogelijkheden.

Is het mogelijk om mijn pakketkeuze na ondertekening te wijzigen?

Het is mogelijk om een ander pakket te kiezen op twee vastgestelde data in het jaar, u kunt hiervoor contact opnemen met onze Frontoffice : 075-6409223 of  info@freekids.nl

Hoe heeft Freekids eigenlijk de duur van een opvang(mid)dag bepaald?

De opvang op een Freekids-locatie die in een school gevestigd is, start onmiddellijk na het einde van de schooldag en duurt tot 18.30 uur. Daardoor duurt de Freekids-middag op de ene school langer of korter dan op een andere school – en worden verschillende bedragen per opvangmiddag in rekening gebracht.

De opvang op een zelfstandige Freekids-locatie gaat in op het moment dat de eerste school uitgaat, waarvan wij kinderen op die locatie opvangen. Onze tijden zijn dus gebaseerd op de kortste schooldag. De opvangmiddag duurt ook op deze locaties tot 18.30 uur.

Hoe weet ik zeker dat ik een plaats (dag/dagen) op een FreeKids locatie krijg tijdens een vakantieperiode?

Om zeker te zijn van een kindplaats (dag/dagen) tijdens een vakantieperiode dient u deze tijdig aan te vragen. U reserveert opvang tijdens de schoolvakanties op de vestiging waar uw kind opgevangen wordt.

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

U kunt een toeslag aanvragen via de volgende link : www.toeslagen.nl

Binnen welke termijn moet ik extra opgenomen vakantiedagen bij de Belastingdienst doorgeven?

U dient uiterlijk drie maanden na de afname het verzoek om teruggave in te dienen. Doet u dit niet, dan is er vanaf 1-1-2014 geen mogelijkheid meer om dit met terugwerkende kracht aan te vragen.

Ik maak gebruik van incidentele opvang en heb extra opvanguren afgenomen. Welke informatie moet ik nu aan de Belastingdienst doorgeven?

Op http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/ kunt u deze wijzigingen doorgeven. Let op: u dient dit uiterlijk drie maanden na de wijziging doorgegeven te hebben.

Wat verstaan jullie onder marge-, studie- en vakantiedagen?

Vakantiedagen: alle dagen die in de 11 erkende schoolvakanties vallen. Deze zijn terug te vinden op www.schoolvakanties-nederland.nl. Sommige scholen hebben meer vakantieweken in het jaar. Als ouder dient u hier zelf rekening mee te houden met eventuele extra facturen voor de dagen die afgenomen worden buiten de erkende vakantieweken om.

Studie-, margedagen: alle vrije dagen die buiten de 11 erkende schoolvakanties vallen of gedeeltes van die dagen. Bijvoorbeeld: goede vrijdag, vrijdag na hemelvaart, derde pinksterdag, studiedagen van de school van uw kind die vallen op de opvangdagen die u bij ons afneemt, etc. Maakt u gebruik van pakket 1 of 2, dan kunt u vooraf opvang op studie-, margedagen reserveren bij de vestiging waar uw kind opgevangen wordt. De betaling voor deze uren geschiedt via een machtiging.

Contact opnemen of inschrijven

Bent u geïnteresseerd in de opvang van Freekids? Bel gerust voor meer informatie naar: 075-6409223 of kom langs op de vestigingen, want een betere manier om de huiselijke en plezierige sfeer bij Freekids te proeven is er niet. Vul ons contactformulier in of u kunt uw kind ook meteen online inschrijven. Wij begroeten en ontmoeten u graag!