december 5, 2017

Kinderdagverblijf de Watermolen, Koog aan de Zaan

Freekids is per 1 maart 2018 van start gegaan met een kinderdagverblijf in de wijk Westerkoog. Wij bieden naast peuterspelen en buitenschoolse opvang nu ook hele dag opvang aan de Molenwerf 1E te Koog aan de Zaan (tegenover basisschool de Watermolen). Freekids biedt met kinderdagverblijf de Watermolen de mogelijkheid om op een flexibele manier het gezin en het werk te combineren door de juiste opvang te bieden die past bij de wensen van ouder en kind.

U kunt uw kind(eren) direct inschrijven. Voor persoonlijk advies én de overstapmogelijkheden kunt u contact opnemen met onze Frontoffice via: 088-1919190 of u kunt mailen naar info@freekids.nl

Wij begroeten en ontmoeten u graag bij kinderdagverblijf de Watermolen!

Contact

Aanspreekpunt: Marianne Kool
06- 50007301 – kdvwatermolen@freekids.nl
Molenwerf 1E, 1541 WR, Koog aan de Zaan

LRKP-nummer: 300663262

Pedagogisch Beleid Kinderdagverblijf de Watermolen 
Inspectierapport

Aanbod Kinderdagverblijf de Watermolen

1 verticale groep van maximaal 11 kinderen