augustus 5, 2019

Kinderdagverblijf de Werf, Zaandijk

Samen met Basisschool De Werf in Zaandijk starten wij samen een Intergraal Kind Centrum (IKC) per schooljaar 2019-2020. Sinds maandag 26 augustus 2019 hebben wij onze deuren van het nieuwe IKC geopend.

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang voor kinderen samen komen. Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Bij Kinderdagverblijf de Werf vangen wij de jongste kinderen op en bieden wij hele dagopvang voor 0-4 jaar.

Contact

Aanspreekpunt: Sabrina Vagevuur
06- 50007314
Koperslagerstraat 2, 1544 CA Zaandijk
LRKP nummer: 265550713
kdvwerf@freekids.nl – 06-50007314

Aanbod Kinderdagverblijf de Werf
1 verticale groep van maximaal 11 kinderen

Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf de Werf
Inspectierapport Kinderdagverblijf de Werf