1.5-meter beleid

Freekids werkt met een gezondheids- en veiligheidsbeleid om risico’s op gezondheid en veiligheid te verkleinen. Dit document beschrijft extra maatregelen over afstand, omgang met ziekte klachten en hygiëne. De maatregelen uit beide documenten worden ingezet om het risico op verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Alle medewerkers van Freekids ontvangen het document persoonlijk via de mail, zodat zij op de hoogte zijn van de maatregelen en dit kunnen toepassen in hun werk.

Alle ouders, die klant zijn bij Freekids, ontvangen het document persoonlijk per mail, zodat zij op de hoogte zijn hoe Freekids uitvoer geeft aan de maatregelen. De ouders worden verzocht de maatregelen, die voor hen van toepassing zijn, na te leven.

Er is voor iedere locatie ook een document: Locatie specifieke afspraken anderhalve-meter-samenleving. Alle ouders, die klant zijn bij Freekids, ontvangen dit document ook per e-mail.

Het beleid is hieronder voor u inzichtelijk:
Omgang anderhalve-meter-samenleving bij Freekids.