februari 25, 2015

Oudercommissie

Elke Freekids vestiging heeft een eigen oudercommissie. Deze commissie komt minimaal vier keer per jaar bijeen en heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen. Tevens heeft het als doel de ouders te vertegenwoordigen.

Wat is een oudercommissie?

Een oudercommissie bestaat uit een groep ouders van de kinderopvang, BSO of peuteropvang. Zoals hierboven al gezegd komt deze groep minstens viermaal per jaar bij elkaar. De belangen van zowel de ouders als de kinderen van de vestiging waar de commissie aan is verbonden zullen zo goed mogelijk worden behartigt.

De commissie heeft als doel om samen met de organisatie de kwaliteit van de opvang te verbeteren en adviseert over bepaalde onderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd.

Meer informatie

U treft meer informatie over de oudercommissie op het informatiebord op onze vestigingen en op de ouderlogin. Toegangscodes voor de ouderlogin ontvangt u bij uw intakegesprek.

De leidinggevende van de vestiging kan u in contact brengen met de leden van de commissie. FreeKids heeft ook een overkoepelende oudercommissie, hierin neemt één lid per afzonderlijke commissie plaats.

Contact

Voor meer informatie over de oudercommissie kunt u contact opnemen met uw vestiging. Heeft u algemene vragen en wilt u contact opnemen? U kunt ons telefonisch bereiken via 075-6409223 of eenvoudig een e-mail sturen naar info@freekids.nl. Wij staan u graag te woord.

Wilt u een rondleiding in een van onze Freekids vestigingen? Deze kunt u aanvragen via ons contactformulier.