februari 25, 2015

Zaan primair/IKC

FreeKids is in de zomer van 2012 door Zaan Primair uitgekozen als één van de twee partijen die buitenschoolse opvang op hun scholen mogen organiseren. Daar zijn we trots op! Op dit moment verzorgt FreeKids voor 8 scholen de buitenschoolse opvang. Onderaan de pagina kunt u op de scholen klikken voor meer informatie.
U kunt uw kind(eren) hier direct inschrijven voor een plekje bij FreeKids op een van de Zaan Primair-scholen.

Intergraal Kind Centrum (IKC)

Onze organisatie biedt een veilige en stimulerende omgeving waarin de kinderen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, te ervaren, te ontdekken en te leren. Wij willen ouders de mogelijkheid bieden om op een flexibele manier het gezin en het werk te combineren door de juiste opvang te bieden die past bij de wensen van ouder en kind.

Freekids heeft met de Zaan Primair scholen een openen en hechte samenwerking in de vorm van een Intergraal Kind Centrum (IKC). Wat ons zeer aanspreekt is het feit dat krachten van verschillende professionals worden gebundeld zodat in de lijn van één missie en één visie gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van de kinderen. We geloven er sterk in dat een samenwerking met Zaan Primair scholen kan resulteren in een stabiele doorlopende leerlijn voor allerlei verschillende soorten kinderen van 0 tot 12 jaar. Hiermee sluiten wij aan bij de scholen, de kinderen, de ouders, maar ook bij de omgeving. Met de kinderopvang, peuteropvang en de buitenschoolse opvang gaan wij aansluiten bij de thema’s die de school aanbiedt. Freekids ziet het als een mooie uitdaging om samen met de school doelen op te stellen en deze na te leven om zo de kwaliteit van het IKC en de begeleiding van kinderen te waarborgen.