Update openstelling Freekids per 11 mei

Allereerst zijn wij ontzettend blij om u en de kinderen weer te morgen ontvangen vanaf 11 mei a.s. De pedagogisch medewerkers hebben de kinderen ontzettend gemist. Uiteraard vergt het openstellen van onze locaties wel voor de nodige aanpassingen. Wij hebben de meest gestelde vragen even samengevat en hieronder gepubliceerd. Uiteraard is iedereen ook per e-mail op de hoogte gebracht, mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met onze Frontoffice:

Waar kan ik doorgeven dat mijn kind(eren) wel of geen gebruik moet maken van opvang?
Het ouderportaal is leidend. Alle af- en aanmeldingen moeten worden doorgegeven via het ouderportaal.

Tot welke datum is de kinderopvang gesloten?

Tot 11 mei zijn al onze locaties gesloten, met uitzondering van de noodopvanglocaties. Op 11 mei gaan de kinderdagverblijven en het Peuterspelen weer volledig open. De buitenschoolse opvang gaat gedeeltelijk open en volgt daarin het ritme van de basisschool. De BSO is voor en na schooltijden open. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met Freekids, mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. Een kind kan niet naar de (nood)opvang als het één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

De kinderdagverblijven en Peuterspelen gaan weer volledig open op 11 mei. Mag ik mijn kind dan gewoon brengen?
Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen inderdaad weer naar het kinderdagverblijf en kinderen van 2 tot 4 jaar morgen weer naar het peuterspelen, op de dagen die zijn opgenomen in uw contract.

De BSO gaat gedeeltelijk open, mag ik mijn kind dan gewoon brengen?
Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met Freekids mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO.

Kan ik gebruikmaken van noodopvang op dagen dat mijn kind(eren) volgens het contract niet naar Freekids gaat?
Ja, Freekids biedt alleen noodopvang als het niet lukt een andere opvangmogelijkheid te vinden én één van de ouders werkzaam is in een vitale sector. Dit dient u apart aan te vragen bij de Frontoffice via: info@freekids.nl.

Hoe verloopt de noodopvang nadat de scholen voor de helft opengaan na 11 mei, waarbij de BSO zich aan het ritme van de scholen aanpast?
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie loopt de noodopvang door. Op de dagen dat zij niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan, kunnen zij tijdens de reguliere schooltijden op school terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere schooltijden op de BSO.

Op welke locaties biedt Freekids noodopvang per 11 mei?
De noodopvang vindt plaats op de vaste opvanglocatie van uw kind(eren), dus de locatie die u op contract heeft.

Kan ik incidentele opvang aanvragen?
Nee, vanwege risicoverspreiding is het op dit moment tot in ieder geval 20 mei niet mogelijk om incidentele opvang af te nemen bij Freekids.

Kan ik ruildagen aanvragen zodat de planning aansluit op mijn werkdagen en op de schooldagen van mijn kind(eren)?
Het is mogelijk om ruildagen aan te vragen voor de periode vanaf 11 mei. We doen er alles aan om in overleg met u de planning vanaf 11 mei aansluitend te maken voor uw werkdagen, maar ook voor de dagen dat wellicht uw kind(eren) en oudere broertjes/zusjes naar school gaan. Het is dus mogelijk om ruildagen aan te vragen zodat dit beter aansluit op uw huidige situatie, maar dat moet onze personeelsplanning wel toelaten. Wij kunnen hierin dus geen garanties bieden dat iedere ruildag wordt goedgekeurd. We willen u dan ook vragen alleen ruildagen aan te vragen mits dit noodzakelijk is en vanwege legitieme redenen.

Ik ben vergeten mijn kind(eren) aan te melden voor de benodigde dagen, is opvang nog mogelijk?
Nee, kinderen die niet zijn aangemeld op de benodigde dagen vòòr dinsdag 5 mei 17.00 uur kunnen wij niet meer opvangen.

Ik ben vergeten mijn kind(eren) af te melden. Moet ik dit alsnog doen?
Ja, afmelden is heel belangrijk en verplicht.

De kinderopvang is tot 11 mei dicht, blijven wij ook na 11 mei de vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage?
De vergoeding vanuit de Rijksoverheid gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen voortduurt. Dit betekent dat de Rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderopvang tot het maximum uurtarief ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Meer informatie hieromtrent volgt nader.

Wat doet Freekids om verspreiding van corona te voorkomen als alle kinderen vanaf 11 mei weer naar de opvang komen?
In- en om alle locaties van Freekids gelden specifieke richtlijnen, gebaseerd op de protocollen die zijn opgesteld op basis van de RIVM-richtlijnen:

  • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden;
  • Tussen volwassenen onderling wordt 1,5 meter gehouden en tussen kind en volwassenen zo veel mogelijk;
  • Er mogen geen ouders of externen op de groepen komen;
  • Halen en brengen kunt u doen volgens de richtlijnen zoals in beleid is opgenomen. Dit beleid ontvangt u volgende week;
  • We proberen verkeersbewegingen rond de opvang zo veel mogelijk te beperken;
  • Oudergesprekken vinden digitaal of telefonisch plaats;
  • Wij wassen de handen van de kinderen bij binnenkomst, vertrek en regelmatig tussendoor.

Wanneer ontvang ik het deurbeleid van de locatie van mijn kind?
Wij werken op dit moment hard aan het deurbeleid wat per locatie wordt vormgegeven voor de haal- en brengmomenten. Hierin zijn ook de richtlijnen van het RIVM opgenomen. U ontvangt volgende week van ons dit document.