Update maatregelen Coronavirus vanaf 14 december 2020

15 december 13.00 uur

Eerder is gecommuniceerd dat Freekids de gehele noodopvang verzorgd, net zoals in het voorjaar maar inmiddels hebben wij op advies van het kabinet met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties afgesproken dat de scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de noodopvang onder schooltijd.

Per 4 januari 2021 kunt u zich dus voor noodopvang tijdens schooltijd melden bij de directeur van de basisschool van uw kind. Mocht u de komende drie dagen tot aan de kerstvakantie in nood zitten, dan kunt u zich eveneens melden bij de schooldirecteur om samen met hen te zoeken naar een passende oplossing. Dit betekent dat Freekids per morgen (16 december) alleen geopend zal zijn voor noodopvang van 7:00 tot 8:30 uur voor de voorschoolse opvang en na schooltijd vanaf het moment dat de school uit is. Wij verzorgen eveneens het vervoer van- en naar- school en naar de noodopvanglocatie.

Dit besluit is genomen omdat de kinderopvangorganisatie alleen noodopvang mag bieden voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Uiteraard verzorgen wij bij onze kinderdagverblijven wel de gehele dag noodopvang.

14 december 20.15 uur

Naar aanleiding van de persconferentie van zojuist biedt Freekids met ingang van woensdag 16 december alleen noodopvang in lijn met het advies van de overheid. Morgen zijn alle locaties nog geopend zoals u dat gewend bent. De Rijksoverheid vraagt ouders om hun kinderen thuis te houden met ingang van woensdag 16 december of iets anders te regelen. Pas als dat niet lukt en één van de ouders werkzaam is in een vitale sector, dan kunt u een beroep doen op noodopvang bij Freekids.

Aanmelden noodopvang
Indien u een beroep moet doen op noodopvang, is aanmelden daarvoor bij de Frontoffice
verplicht. Aanmelden kan door te mailen naar: info@freekids.nl. Graag onder vermelding van de volgende gegevens:
Voornaam en achternaam kind
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
Noodnummer
Vaste opvanglocatie
Reden dat u gebruik wilt maken van de noodopvang
De dagen en tijden waarop noodopvang noodzakelijk is

  • De aanmelding voor noodopvang moet vóór 12.00 uur worden doorgegeven indien het
    opvang voor de volgende dag betreft;
  • De aanmelding voor noodopvang wordt bevestigd door de Frontoffice per e-mail. Zonder
    bevestiging per e-mail kan er geen gebruik worden gemaakt van de noodopvang.

Locaties die geopend zijn voor noodopvang:

Kinderdagverblijf de Dotterbloem en BSO Freekids Zaandam XL
Mahoniehout 8, 14-18
1507 ED te Zaandam
KDV: 075-6168125 of BSO: 075-6570288

Kinderdagverblijf en BSO De Werf
Koperslagerstraat 2
1544 CA te Zaandijk
06-50007314

Kinderopvang Assendelft en BSO Assendelft XL
Dorpsstraat 1041 a/b
1566 JE Assendelft
KDV: 075-6840061 of BSO: 075-6840062

Kinderdagverblijf Okido
Lagedijk 61 te Zaandijk
075- 6222271

Kinderdagverblijf Pieter Post
Dorpsstraat 352 te Assendelft
075-6874877

14 december 2020 15.30 uur

Vanavond om 19.00 uur geeft onze minister president wederom een persconferentie omtrent maatregelen in verband met het coronavirus.
Freekids houdt de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten en zal het advies van het kabinet volgen.
Indien er ingrijpende maatregelen genomen moeten worden op het gebied van het sluiten van de scholen en de kinderopvang, brengen wij u vanavond na 20.00 uur op de hoogte van de ontwikkelingen.