augustus 4, 2016

Kinderopvangtoeslag/ouderbijdrage

Freekids biedt peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar van werkende en niet werkende ouders.

Kinderopvangtoeslag peuteropvang

Indien u en uw partner beiden werkzaam zijn of wanneer u een alleenstaande werkende ouder bent, heeft u recht op Kinderopvangtoeslag. Uw kindje mag dan vanaf 2 jaar starten met de peuteropvang. Via onze bruto/netto calculator kunt u uw eigen bijdrage berekenen, dit is afhankelijk van uw gezamenlijke toetsingsinkomen. Het uurtarief voor de Peuteropvang voor 20167 bedraagt € 7,64 per uur.

Ouderbijdrage peuteropvang

Indien u of uw partner niet werkzaam is of u beiden niet werkzaam bent, valt u onder de gemeenteregeling en betaalt u een ouderbijdrage. U kindje mag dan vanaf 2,5 jaar starten met de peuteropvang. Uw maandelijkse ouderbijdrage hangt af van uw gezamenlijke toetsingsinkomen. Om dat te bepalen verzoeken wij u om de volgende documenten aan te leveren aan Freekids:

  • Loon- en/of uitkeringsspecificatie van u (en uw partner) van de afgelopen drie maanden;
  • Óf een IB60 verklaring indien u zelfstandig ondernemer bent;
  • Een getekend exemplaar Verklaring Ouderbijdrage

Wij verzoeken u de bovengenoemde gegevens voor de start van de opvang bij ons aan te leveren. Indien uw inkomensgegevens tussentijds wijzigen, verzoeken wij u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Wanneer wij uw financiële gegevens niet voor de start van de opvang hebben ontvangen kunnen wij helaas niet overgaan tot plaatsing.

Heeft u vragen betreft de kinderopvangtoeslag of de ouderbijdrage van de peuteropvang neem dan contact op met ons via 088 191 91 90. Wij helpen u graag verder!