Stakingsdagen 30 & 31 januari, opvang bij Freekids!

Zoals u wellicht heeft vernomen sluit het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs naar alle waarschijnlijkheid wederom haar deuren op 30 en 31 januari in verband met de landelijke staking.

Vanzelfsprekend steunen wij onze samenwerkingspartner hierin en zullen wij voor u en uw kind(eren) wederom beide dagen klaarstaan, mocht de school van uw kind(eren) besluiten deel te nemen aan deze staking. De opvang zal plaatsvinden op Freekids Zaandam XL, Freekids Assendelft XL en Freekids Outdoor te Koog aan de Zaan van 8.00 tot 18.30 uur.
Ook ouder(s)/verzorger(s) die geen klant zijn van Freekids kunnen deze dag als incidentele opvang dag afnemen en kunnen contact opnemen met onze Frontoffice via: 088-1919190 of info@freekids.nl.

Wij zorgen een rijk activiteitenaanbod deze twee dagen. Tot ziens bij Freekids!