Samenwerking Freekids en de Bieb voor de Zaanstreek

Samenwerking Freekids en de Bieb voor de Zaanstreek

In samenwerking met de Bieb voor de Zaanstreek start Freekids Boekstart in de kinderopvang waarbij alle kinderdagverblijven en alle peuterspeellocaties zijn aangesloten & Bieb op de BSO waar een aantal van onze buitenschoolseopvang locaties zijn aangesloten.

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken ontwikkelen een voorsprong (op school) waar ze hun hele leven voordeel van hebben. En dat stimuleert Freekids van harte! Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren: het versterkt de band tussen ouder en kind. BoekStart laat jonge kinderen ervaren hoe leuk samen lezen is. Ouders kunnen zich abonneren op een online nieuwsbrief: BoekStart voor jou (www.boekstart.nl).

De Boekstartlocaties van Freekids hebben een goede collectie kinderboeken samengesteld in samenwerking met De Bieb. Er is aandacht voor een aantrekkelijke leesomgeving. De pedagogisch medewerkers kunnen verschillende workshops volgen op het gebied van interactief voorlezen.

De Bieb op de BSO is aanwezig bij een aantal van onze buitenschoolse opvang locaties. In dit programma heeft de BSO de beschikking over een kist met 35 kinderboeken: voorleesboeken, stripboeken, leesboeken, informatieve boeken en prentenboeken. Na twee maanden wordt er een nieuwe kist opgehaald. De kist is speciaal samengesteld voor onze doelgroep: kinderen van 4-12 jaar.

boekstart