mei 13, 2020

Omgang anderhalve-meter-samenleving bij Freekids

Freekids werkt met een gezondheids- en veiligheidsbeleid om risico’s op gezondheid en veiligheid te verkleinen. Dit document beschrijft extra maatregelen over afstand, omgang met ziekteklachten en hygiëne. De maatregelen uit beide documenten worden ingezet om het risico op verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Alle medewerkers van Freekids ontvangen het document persoonlijk via de mail, zodat zij op de hoogte zijn van de maatregelen en dit kunnen toepassen in hun werk.
Alle ouders, die klant zijn bij Freekids, ontvangen het document persoonlijk per mail, zodat zij op de hoogte zijn hoe Freekids uitvoer geeft aan de maatregelen. De ouders worden verzocht de
maatregelen, die voor hun van toepassing zijn, na te leven.

Per 8 februari 2021 worden de kinderdagverblijven en de locaties Peuterspelen volledig geopend. De buitenschoolse opvang zal alleen geopend zijn voor noodopvang. De maatregelen uit dit document worden ook tijdens de noodopvang op de buitenschoolse opvang toegepast.

Het beleid is hieronder voor u inzichtelijk:

Omgang anderhalve-meter-samenleving bij Freekids