mei 13, 2020

Omgang anderhalve-meter-samenleving bij Freekids

Vanaf 11 mei wordt de kinderopvang weer open gesteld nadat deze een tijd gesloten is geweest om verspreiding van het Coronavirus in te kunnen dammen.

De maatregel, om een afstand van anderhalve meter onderling te behouden, zal nog geruime tijd in stand worden gehouden om te voorkomen dat een nieuwe uitbraak van het Coronavirus kan ontstaan. Deze maatregel vraagt om het vaststellen van nieuwe afspraken hoe er uitvoer gegeven wordt aan de dagelijkse werkzaamheden binnen de kinderopvang.

Freekids werkt met een Gezondheids- en Veiligheidsbeleid om risico’s op gezondheid en veiligheid te verkleinen. Het beleid ‘Omgang anderhalve-meter-samenleving’ beschrijft extra maatregelen over afstand en hygiëne, welke naast de maatregelen uit het Gezondheids- en Veiligheidsbeleid worden ingezet. Het beleid is hieronder voor u inzichtelijk:

Omgang anderhalve-meter-samenleving bij Freekids