juli 28, 2016

Freekids kinderdagverblijven en basisscholen

Onze professionals van de kinderdagverblijven spelen in op de verschillende leeftijds- en ontwikkelniveaus van kinderen. Hierbij heeft Freekids specifieke aandacht per fase, elke ontwikkelingsfase vraagt immers een andere benadering. Hier ligt onze kracht!

Om de doorgaande lijn hierin te versterken werkt Freekids nauw samen met de basisscholen van Zaan Primair. De samenwerking tussen onze kinderdagverblijven en Zaan Primair basisscholen zorgt ervoor dat de overgang van kinderopvang naar basisschool zo goed mogelijk gemaakt kan worden. Dit doen wij volgens een doorgaande leerlijn. De juiste voorbereiding op de basisschool!

Bekijk eens de website van de basisscholen voor een eerste indruk

Freekids Okido, Freekids de Werf & OBS De Werf
http://basisschooldewerf.nl/

Freekids Kinderopvang Assendelft en De Meander & OBS De Delta
http://www.obsdemeander.org
http://www.obsdedelta.eu/

Freekids Pieter Post & OBS De Dorpsakker
http://www.dedorpsakker.nl/

Freekids De Dotterbloem & OBS Het Eiland
http://www.obsheteiland.nl/