juni 18, 2018

BSO Dijk West, Zaandam

De opvang bij de Dijk West voor kinderen van 4 tot 13 jaar vindt plaats in een lokaal binnen de school, die uiteraard door Freekids passend is ingericht. Wij zorgen iedere dag voor een uitdagend en gezellig programma tijdens de voorschoolse- en naschoolse opvang. Naast BSO biedt Freekids op deze locatie ook peuterspelen voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Contact

06-50007315│ dijkwest@freekids.nl
Adriaan Roggestraat 14, 1507 BE Zaandam

Wilt u met uw kind eens een kijkje bij ons komen nemen? U bent van harte welkom! Bel voor meer informatie met onze Frontoffice via tel: 088- 191 91 90.

Inspectierapport Dijk West
Pedagogisch Beleidsplan Dijk West