Bieb op de BSO

Onderzoeken hebben uitgewezen dat 25% van de basisschoolleerlingen de school verlaat met een taalachterstand van 2,5 jaar. Veel kinderen hebben bij binnenkomst op de basisschool een achterstand van 2000 woorden.

Door het lezen van boeken neemt de taalvaardigheid toe. Leesbevordering is het meest effectief bij een doorlopend aanbod van ondersteunende en bij het onderwijs aansluitende activiteiten. Om de taalvaardigheid te laten toenemen is (voor)lezen essentieel.

Om die reden nemen wij deel aan de  pilot Bieb op de BSO.

De Bieb op de BSO is een eigen pilot van De Bieb voor de Zaanstreek. Onze  BSO’s krijgen voorlichting over leesplezier, leesbevordering en taalverwerving van kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Onze boekencollectie wordt gescreend en aangevuld. Verder krijgen de deelnemende BSO’s elke twee maanden een boekenkist met een wisselcollectie, met daarin leesboeken, voorleesboeken, prentenboeken, stripboeken, informatieve boeken en een paar DVD’s van boekverfilmingen. Aan de hand van de boekenkist wordt er ook aan boekpromotie gedaan. Het doel is kinderen meer plezier in lezen te laten beleven, want een kind dat graag leest, leest meer en leert daardoor makkelijker.

FreeKids Zaandam XL en Freekids Assendelft XL doen mee aan De Bieb op de BSO.