februari 25, 2015

Oudercommissie

Elke FreeKids vestiging heeft een eigen oudercommissie die minimaal viermaal per jaar bijeenkomt. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van de vestiging waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. U treft meer informatie over de oudercommissie op het informatiebord op onze vestigingen en op de ouderlogin. Toegangscodes voor de ouderlogin ontvangt u bij uw intakegesprek. De leidinggevende van de vestiging kan u in contact brengen met de leden van de oudercommissie. FreeKids heeft ook een overkoepelende oudercommissie, hierin neemt één lid per afzonderlijke oudercommissie plaats.

Voor meer informatie over de oudercommissie kunt u contact opnemen met uw vestiging.